Activitats Park Güell Gràcia

Aquest projecte sorgeix d’una proposta conjunta de diferents entitats BSM, CRP Gràcia, Districte de Gràcia i MUHBA amb l’objectiu de potenciar i conèixer l’obra arquitectònica del Park Güell com espai propi del Districte.

Les diferents etapes educatives dels centres de Gràcia, des de bressol fins a l’etapa post-educativa, poden gaudir de diferents activitats gratuïtes a portes tancades durant unes hores.

Des d’aquest treball en xarxa s’impulsa la dinamització de les següents activitats:

  • Trencadís de sons i colors (Bressol)
  • Park Güell, Gaudí i la Natura (P5- CI)
  • Projecte Park Güell (CM)
  • Barcelona 1902 (CS)
  • Habitatges d’elit dins del Park