Centres educatius

Al districte de Gràcia hi ha 15 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 4 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 11 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 3 centres concertats d’educació especial, 9 escoles bressol públiques i 4 escoles bressol privades.

Escoles Bressol
Educació infantil i primària
Ensenyament secundari, Batxillerat i Formació professional
Educació especial