Repositori de materials usats en diverses accions formatives realitzades al llarg dels diferents Plans de Formació de Zona del Servei Educatiu de Gràcia.

Materials de formació dels cursos telemàtics de la XTEC.

xtec_ateneu