Convocatòria Unificada de Programes Educatius (CEB)

El Consorci d’Educació de Barcelona ha presentat la nova edició de la Convocatòria unificada de programes per al curs 2020-2021.

Aquesta proposta vol harmonitzar tota l’oferta de programes educatius que impacten en els centres, unificar calendaris i garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transparència en els criteris d’assignació i la coherència amb el projecte educatiu de centre: «de “Programa busca centre” a “Centre busca projecte amb propòsit”»

Des del 4 de maig fins el 27 de maig, els centres podran fer la sol·licitud d’aquells programes que més s’ajustin al Projecte Educatiu de Centre.

Disposeu de tot el detall en aquesta circular. També a la web de Consorci d’Educació de Barcelona