Horari i calendari

Horari:

  • dilluns a divendres matí, 9h a 14h
  • dilluns a dijous tarda, 15h a 18h;
Horari intensiu de 9h a 14h:
  • 20 de desembre
  • Del 11 de juny al 15 de juliol

El nostre servei educatiu romandrà tancat al públic, a part dels períodes de vacances escolars i dels dies de festes laborals oficials a Catalunya, els següents dies de festa local i de lliure disposició, acordats pel Consell Escolar Municipal de Barcelona:

  • 4 de novembre de 2019 (festa de lliure disposició)
  • 24 de febrer de 2020 (festa de lliure disposició)
  • 29 de maig de 2020 (festa de lliure disposició)