Material en préstec

Normativa general de préstec

  1. Caldrà portar el full de préstec degudament signat per recollir dels materials al CRP.
  2. El préstec s’adreça a centres públics concertats i privats d’ensenyaments de règim general del districte de Gràcia.
  3. El centre docent que se n’ha fet responsable, es compromet a comunicar qualsevol pèrdua o desperfecte ocasionats per ús indegut i a fer-se’n càrrec.
  4. Utilitzar aquets servei de préstec pressuposa l’acceptació d’aquetes condicions.
  5. Per qualsevol incidència no prevista contacteu amb els tècnics del CRP mitjançant correu a8930045@xtec.cat o telf. 935545324.