Professionals de l’equip d’atenció psicopedagògica curs 2020-2021:

Blanca Montaña Directora
Cinta Larrotcha Psicopedagoga
Àngels Martín Psicopedagoga
Alejandra Dalmau Psicopedagoga
Marta Escribà Psicopedagoga
Mar Trueba Psicopedagoga
Olga Otero Psicopedagoga
Toni de Sivatte Treballador social
Mireia Romero Fisioterapeuta

Adreça de contacte: a8900273@xtec.cat