Educació emocional

Activitats per al desenvolupament de la intel·ligència emocional en els nens
GROP; [Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica];
Parramón

En aquesta obra es treballen cinc blocs de competències emocionals: Consciència emocional, Regulació emocional, Autonomia emocional, Habilitats socioemocionals i Habilitats per a la vida i el benestar emocional. A cada capítol es proposen tot un seguit d’activitats i exercicis per ajudar a desenvolupar la intel·ligència emocional dels nens entre els 8 i els 12 anys… Llegir [+]

Afectos, emociones y relaciones en la escuela
Pérez, Mª Luisa; Carretero, Mª Reyes; Juandó, Josep
Ed. Graó; [Barcelona]

Presenta cinc situacions escolars a partir de les quals els autors intenten fer prendre consciència als possibles lectors de la implicació que tenen els factors afectius, emocionals i relacionals en cadascuna d’elles i també, de la necessitat de planificar actuacions dirigides a millorar el clima afectiu i emocional…  Llegir [+]

Aprendre i ensenyar amb benestar i empatia. La formació emocional del professorat
Darder, Pere; [coord.]; 
Octaedro

Obra adreçada al professorat de totes les etapes educatives que inclou un ampli espai de reflexió sobre els estils educatius i l’equilibri emocional d’educadors i educadores. En primer lloc s’exposa la funció de les emocions en relació la salut psicològica d’infants i joves, es presenten propostes d’actuació en el centre i dins…  Llegir [+]

Autoestima ¿Cómo desarrollarla?. Juegos, actividades, recursos, experiencias creativas…
Feldman, Jean R.
Ed. Narcea; [Madrid]

Presenta activitats i idees per reforçar l’autoestima i el rendiment escolar. Les activitats s’organitzen en sis apartats: acceptació de sí mateix, desenvolupament d’habilitats socials, les emocions i els sentiments, acceptació de la diversitat, desenvolupament d’habilitats d’adaptació i autoprotecció. Finalment, es proposen activitats que poden fer les mares i pares.  Llegir [+]

Educació emocional i família. El viatge comença a casa
Alabart Saludes, Miquel Àngel; Martínez Pardo, Eva
Graó

Aquest llibre ofereix reflexions i propostes per conèixer millor les dinàmiques emocionals en el sistema familiar i actuar de manera respectuosa i assertiva per tal d’enfortir la vida emocional dels nostres fills i filles i també la nostra. En definitiva, en aquest llibre hi trobareu una bona col·lecció de perles per educar….  Llegir [+]

Educació emocional i llenguatge en el marc de l’escola
Gómez Bruguera, Josepa
Ed. Rosa Sensat; [Barcelona]

Exposa l’estudi realitzat per l’autora sobre la relació biunívoca necessària entre intel·ligència emocional i el llenguatge per a llur construcció i desenvolupament mutus. Primerament dedica un capítol (2.Intel·ligència emocional i competències lingüístiques) a exposar les teories sobre la intel·ligència emocional i les competències lingüístiques…  Llegir [+]

Educació socioemocional a primària. Materials pràctics i de reflexió
Carpena, Anna
Ed. Eumo

Les aportacions científiques, d’una banda, i la reflexió sobre els canvis socials accelerats, de l’altra, posen de manifest la necessitat d’una educació que abasti el món complex de les emocions. Cal, doncs, que els centres educatius facin un replantejament de la tasca educativa i que sumin a la formació acadèmica (àmbit cognitiu de desenvolupament)…  Llegir [+]

Educación emocional. Programa de actividades para educación secundaria obligatoria
Pascual Ferris, Vicent; Cuadrado Bonilla, Montserrat; [coordinadors]
Ed. CISSPRAXIS

L’educació emocional té com a objectius un millor coneixement dels fenòmens emocionals, el desenvolupament de la consciència emocional, la capacitat per controlar les emocions i el fomentar una actitud positiva davant la vida. Aquest llibre conté un model de programa d’educació emocional, per a dues etapes: 12-14 anys i 14-16 anys…  Llegir [+]

Educación emocional. Programa para 3-6 años
López, Èlia; [coordinadora]
Ed. Praxis

Programa d’educació emocional per a nens i nenes del segon cicle d’educació infantil amb l’objectiu d’afavorir el seu desenvolupament integral. Proposa activitats per facilitar el desenvolupament de diferents tipus d’habilitats: cognitiva, físico-motora, psicològica, social i afectivo-emocional. Les activitats estan agrupades en cinc blocs temàtic…  Llegir [+]

Educación emocional. Programa para Educación Primaria (6 – 12 años)
Renom, Agnès; [coordinació]
Ed. CissPraxis

Programa d’educació emocional per a nens i nenes d’ educació primària amb l’objectiu d’afavorir el seu desenvolupament integral. Contempla cadascuna de les dimensiones de la vida en la formació de les persones: cognitiva, físico-motora, psicològica, social i afectivo-emocional. Es tracta d’un programa molt pràctic que s’estructura en cinc grans blocs temàtics…  Llegir [+]

Col·lecció “Pensa-hi”: “Bonic o lleig”, “Déu i els déus”, “El coratge i la por”, “El respecte i el menyspreu”, “Els nens i les nenes”, “Els petits i els grans”, “L’amor i l’amistat”, “L’èxit i el fracàs”, “La meva llibertat i la dels altres”, “La vida i la mort”, “La violència i la no-violència”, “Manar i creure” i “Riure i plorar”
Labbé, Brigitte; Puech, Michel; Tudó, Enric; [traducció]; Azam, Jacques; [il·lustracions]
Ed. Cruïlla

És una col·lecció que convida a reflexionar els nens i nenes, a partir de 8 anys, sobre temes que no tenen una resposta única i planera i que són fonamentals per a la seva formació i desenvolupament personal. Amb intel·ligència, humor i claredat s’hi parla de la guerra, la pau, el temps, la vida, la mort, la feina, els diners, la veritat…  Llegir [+]

Sentir i pensar. Programa d’ intel·ligència emocional per a nens i nenes de 3 a 5 anys
Moreno, Ana; [projecte didàctic i coordinació editorial]
Ed. Editorial Cruïlla

Programa d’educació emocional per alumnat d’educació infantil. Vol ser una ajuda per al professorat que vulgui educar les emocions dels seus alumnes des de ben petits: a ser persones emocionalment sanes, a tenir una actitud positiva davant la vida, a saber expressar i controlar els seus sentiments, a connectar amb les emocions d’altres persones…  Llegir [+]

Educar las emociones y los sentimientos. Introducción práctica al complejo mundo de los sentimientos
Segura Morales, Manuel; Arcas Cuenca, Margarita
Ed. Narcea

Ajut per als educadors, professorat, pares i altres professionals per a l’alfabetització emocional dels joves i adolescents. S’hi descriuen més de seixanta sentiments i emocions i es donen tècniques bàsiques de control emocional. A través d’exemples d’activitats participatives i de jocs i de mostres de diàleg continu ensenya als joves i adolescents a conèixer …  Llegir [+]

Educar para ser feliz. Una propuesta de educación emocional
Boix Casas, Carme
Ed. Ceac

Reflexiona sobre quina és l’aportació de l’educació emocional en l’àmbit educatiu: afavorir l’aprenentatge i la convivència, la recerca de benestar i la felicitat. Vol contribuir a l’aprofundiment del nostre autoconeixement i generar canvis que aportin més benestar a les nostres vides personals, familiars i laborals. Llegir [+]

Eduquem l’afecte. Reflexions per a famílies, professorat, pediatres…
Horno Goicoechea, Pepa
Ed. Graó

L’autora, que és llicenciada en psicologia i responsable dels programes de violència domèstica i infantesa de la ONG Save the Children, ens fa palès en aquest treball la necessitat d’educar el sentiment de l’afecte. Comença parlant del desenvolupament evolutiu de l’afecte en les persones i de la necessitat de construir vincles afectius amb els altres…  Llegir [+]

El treball dels sentiments a l’aula d’acollida
Talavera, Montse
Ed. Graó

Unitat didàctica adreçada a l’etapa secundària pensada per reforçar l’acolliment dels alumnes nouvinguts a partir del treball amb els sentiments i les emocions. Partint de l’objectiu prioritari de l’aula d’acollida que és el d’afavorir la comunicació dels alumnes en un sentit global, la proposta didàctica està orientada a facilitar la creació d’un espai acollidor…  Llegir [+]

Els meus amics, el meu jardí
Departament de Sanitat Seguretat Social; Departament de Benestar Social
Ed.

Material de prevenció de l’abús d’alcohol i altres drogues pensat per treballar els aspectes de maduració personal i de relacions interpersonals que més contribueixen a la presa de decisions, ja que són factors importants de prevenció del futur consumidor de drogues. El llibre del mestre és una guia de treball que inclou un resum del conte.

Emocionari
Nuñez Pereira, Cristina; Valcárcel, Rafael R.
Palabras Aladas, S.L

Diccionari que descriu, amb senzillesa, quaranta-dos estats emocionals de manera directa i diversos més de manera indirecta. És una eina perquè el nen (i l’adult) aprengui a identificar les seves pròpies emocions i, així, pugui dir el que realment sent. Ofereix una oportunitat integradora a l’ésser humà, des de la seva primera infantesa, perquè l’ajuda a conèixer les seves emocions … Llegir [+]

Emocions
Abeyà, Elisabet; Díez, M. Carmen; Gómez, Pitti
Ed. Rosa Sensat

Ens parla de com els infants construeixen els seus coneixements i les seves emocions. Està estructurat en tres capítols. El primer fa una reflexió sobre els ingredients fonamentals per a l’estructuració i la formació de la personalitat, com són l’autoestima i l’empatia. Es plantegen propostes per afavorir-ne el desenvolupament i alhora proposa una reflexió…  Llegir [+]

Emociones. Situaciones. Expresiones
Equip Logros
Lebón, S.L.

Material per a treballar l’educació emocional a l’escola. Són imatges d’emocions bàsiques i complexes representades per expressions facials i gestos corporals. Els objectius d’aquest material són: identificar i anomenar emocions bàsiques (alegria, enuig, tristesa…) i complexes (avorriment, fàstic, dubte…), reconèixer motius d’estats mentals ….  Llegir [+]

Ensenya’m a ser feliç
Ponce Àngels; Gallardo Miguel; [il·lustracions]
Ed. Ara Llibres

Recull d’exercicis senzills i propostes pràctiques que tenen per objectiu educar per a la felicitat. Es tracta d’un llibre per a llegir plegats, infants i adults. Permet treballar la intel·ligència emocional, l’autoconcepte, l’autoestima, les relacions socials i l’autoconeixement a l’aula. Els blocs que treballa són els següents: Què és la felicitat; Tenir gent…  Llegir [+]

L’educació de l’empatia és possible
Carpena, Anna
Eumo
Llibre que tracta l’empatia com a capacitat que forma part de la intel·ligència emocional i que es pot afavorir a partir de l’educació. En una primera part fa una aproximació descriptiva i teòrica mentre que en la segona i tercera part aporta orientacions pràctiques i l’exposició d’actituds educatives quotidianes que permeten el creixement de les capacitats empàtiques…  Llegir [+]

Programa de inteligencia emocional para la convivencia escolar
Vallés Arándiga, Antonio
Ed. EOS

Programa que proposa un conjunt de competències emocionals que l’alumnat haurà de desenvolupar mitjançant l’aprenentatge de conceptes, pensaments i estratègies sobre les emocions i les actituds que es produeixen en la convivència escolar diària. El programa no és una assignatura més, sinó un ajut personal perquè l’alumnat, del primer cicle d’ESO…  Llegir [+]

Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infancia. Propuestas educativas
Palou, Sílvia
Ed. Graó

Aporta elements de reflexió i d’interpretació per intervenir i escoltar a la vegada, donant veu al món emocional. Consta de dues parts, la primera reflexiona sobre quatre eixos que ens ajuden a entendre com es va creant el món afectiu, com funciona i quins són els condicionants que el nen i la nena troben en cadascun dels contexts de relació; i, a partir d’aquí, definir…  Llegir [+]

Del revés (Inside Out)
Docter, Pete; Carmen, Ronnie del; [direcció]
Pixar Animation Studios; Walt Disney Pictures

La pel·lícula explora les emocions i els sentiments d’una nena d’11 anys que veu trastocada la seva vida quan, d’un dia per l’altra, s’ha de traslladar a viure a una altra ciutat i deixar casa seva, el seu barri, la seva escola i els seus amics. Ens mostra el conflicte des del punt de vista de les emocions, on l’alegria, la tristesa, la por, la ira i el fàstic uniran les seves forces …  Llegir [+]

Educar en valors
Paredes, Eulàlia; [pedagoga]; Ribera, Dolors; [psicòloga]
Ed. Tibidabo Ediciones

Existeix un consens a la comunitat educativa internacional sobre educar en valors, basant-se en que educar en valors no és ensenyar valors, sinó proposar pautes i crear condicions per tal que les persones siguin capaces d’apreciar els valors i construeixin dia a dia el seu propi sistema de valors. El desenvolupament curricular de l’educació en valors ha de ser …  Llegir [+]

El patito feo y yo
Hegner, Michael; Kiilerich, Karsten
Ed. Filmax

Pel·lícula d’animació basada en el conte clàssic de Hans Christian Andersen, L’aneguet lleig. Es tracta d’una versió lliure, amb molts tocs d’humor i tendresa, on el petit ànec creu que la seva mare és un ratolí anomenat Ratso que li ensenya a reconèixer que en realitat tothom és lleig i no ha d’avergonyir-se de res. Llegir [+]

Els sentiments i els hàbits
Ed. Gumfaus

Pel·lícula de dibuixos animats i activitats d’aprenentatge per a infants de 0 a 5 anys pensats per a potenciar el creixement intel·lectual. Gumfi viu diferents situacions personals i familiars que el fan experimentar diferents emocions i sentiments, adquirir hàbits d’higiene i aprendre a compartir. En les activitats complementàries es tracten els següents temes…  Llegir [+]

ShowPeace. Conflict Resolution for Everyday Life
Perlman, Janet; [direcció]
Ed. National Film Board of Canada

Sèrie pensada per provocar el debat entre els alumnes i fer-los explorar formes no violentes i no agressives per resoldre els conflictes que es presenten a l’escola, a casa, a la feina i a la vida en general. Es tracta d’una sèrie d’animacions mudes … Llegir [+]

Disposem de guies didàctiques: Àpat per a dosHabitació atepeïdaQuan tot s’embolicaJoc d’abusos

The baby human 2
Thalenberg, Eileen; [director]
Ed. Divisa Home Video

Reportatges que mostren el procés del desenvolupament infantil. Destaquen les aptituds per al moviment, la percepció i la comunicació, el desenvolupament de la ment, la capacitat social i l’actitud emocional. Ofereix un excepcional recorregut pels laboratoris que investiguen el comportament del nen i mostra les noves tècniques que permeten… Llegir [+]

Un puente hacia Terabithia
Csupo, Gabor; [direcció]; Paterson, David; [guió]; Stockwell, Jeff; [guió]; Hutcherson, Josh; [interpretació]; Robb, AnnaSophia; [interpretació]; Deschanel, Zooey; [interpretació]; Patrick, Robert; [interpretació]
Ed. DeAPlaneta

Pel·lícula basada en l’obra de literatura infantil escrita per Katherine Paterson, publicada per primera vegada el 1977, sobre dos nois solitaris que creen un regne fantàstic. Els protagonistes són un nen i una nena de dotze anys amb una imaginació desbordant que pateixen aïllament social i fins i tot abusos per part d’altres adolescents o nens…  Llegir [+]

Valores de cine-6. Programas para educar en valores a partir del cine. Amor, amistad, optimismo
Mirallas; Angel [guió i direcció]; Loma, Pedro A.; [narració]; Lorenzo, Carlos; [càmera i edició]; Cortizo, Víctor; Esparrach; Jaime; [coordinadors de continguts]; López, Maite; [producció executiva]
Ed. San Pablo multimedia

Ofereix 3 programes per educar en valors a partir del cinema. Cada programa està dedicat a un valor concret (amor, amistat i optimisme.). Cada valor es presenta i analitza a través del visionat de 5 pel·lícules i entrevistes a joves i adolescents. Amor: (Beautiful girls, Amor ciego, Alta fidelidad, Descalzos por el parque, Lugares comunes)… Llegir [+]

Kitscaixa valors: maleta identitat
Obra Social Fundació “La Caixa”
Ed. Fundació “La Caixa”

Permet treballar la valoració de les qualitats personals i l’autoestima, el reconeixement de les emocions i els sentiments que acompanyen els nostres actes. Proposa exercicis per millorar la concentració i aprendre a relaxar-se i tècniques d’interiorització. Llegir [+]

Llibres i emocions
Ed. CRP del Gironès

Maleta de lectura temàtica pensada per a treballar les emocions. El recull és ampli i permet que durant uns dies tots els alumnes llegeixin alguns contes relacionats amb diferents emocions. Els llibres adreçats al professorat faciliten seleccionar jocs i dinàmiques d’aula per a treballar aspectes emocionals concrets que interessi destacar dins el grup. Llegir [+]

Posa’t un Conte. PUC de la convivència i la responsabilitat. El pacte del foc
Val, Elena; [il·lustracions i disseny de les disfresses]; Ferrero, Pep; [conte]; Oca. Mónica; [música i lletra]
Ed. Posa’t un Conte SL

És un material versàtil: permet a mestres i professionals de l’etapa infantil plantejar un gran nombre i varietat d’activitats a l’aula. Els valors específics en què aprofundeix aquest PUC són: saber escoltar i comprendre, adquirir responsabilitats, reconèixer errors, expressar i gestionar sentiments i emocions, acceptar els propis límits, compartir. Llegir [+]

Posa’t un Conte. PUC de la cooperació i la creativitat. Desordre monstruós
Val, Elena; [il·lustracions i disseny de les disfresses]; Ferrero, Pep; [conte]; Oca. Mónica; [música i lletra]
Ed. Posa’t un Conte SL

Els valors específics en què aprofundeix aquest PUC són: desenvolupar la tolerància i l’empatia reconeixent emocions i sentiments aliens, resoldre conflictes comprenent perspectives diferents i buscant solucions de forma creativa i finalment el treball en equip posant-se d’acord i fent quelcom més gran tots junts. Llegir [+]

Posa’t un Conte. PUC de la diversitat i l’autoestima. La màgia del bosc
Val, Elena; [il·lustracions i disseny de les disfresses]; Ferrero, Pep; [conte]; Oca. Mónica; [música i lletra]
Ed. Posa’t un Conte SL

Els valors específics en què aprofundeix aquest PUC són: autoestima, assertivitat, empatia i acceptació de la diversitat. Llegir [+]

Titelles d’emocions
Ed. Akros

Material creat amb la intenció de treballar a l’aula el reconeixement de les emocions. Posar nom a quelcom que no es veu però que se sent és complex. Saber com ens sentim i reconèixer com se senten els alres és fonamental per a la convivència. El CD conté dos contes amb música i diàlegs que permet als infants descobrir les emocions. Llegir [+]

Educa amb Curts

Recull de curts per treballar temes d’educació emocional.
http://blocs.xtec.cat/educaambcurts/

Recursos físics i digitals

eduCaixa. Educació socioemocional
Recursos per treballar a l’aula: recursos físics (que es poden demanar en préstec) i recursos digitals (que es poden treballar en línia o prèvia descàrrega).
https://www.educaixa.com/ca/socioemocional?nw

Webquestes

I tu, com estàs? d’Imma Palahí
Per a educació infantil.
http://www.immapalahi.cat/html/wquestEmo/Templates/1por.html

La Webquest de les emocions d’Estíbaliz Reyes
Adreçada a quart curs de primària
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=7166&id_pagina=1

La Webquest de les emocions d’Estíbaliz Reyes
Adreçada a quart curs de primària
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=7166&id_pagina=1 

Podcast sobre les nostres emocions de Núria Alart
Per a Cicle Superior de Primària, ESO i aules d’acollida.
http://www.xtec.cat/~nalart/noveswq1/podcast/index.htm

La Webquest de les emocions d’Estíbaliz Reyes
Adreçada a quart curs de primària
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=7166&id_pagina=1 

Ens emocionem? de Núria Alart
Per a Cicle Superior de Primària i Primer Cicle de Secundària
https://sites.google.com/site/mtwensemocionem/home

La Webquest de les emocions d’Estíbaliz Reyes
Adreçada a quart curs de primària
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=7166&id_pagina=1

Treballem l’empatia i les emocions de Joan Ruaix
Per a primer cicle d’ESO
http://www.xtec.cat/~jruaix/Empatia/index.htm

Vídeos

Com treballen les emocions els nens i nenes de primer de l’ESC El Temple de Tortosa
http://www.youtube.com/watch?v=58dUaX-ZEtY

L’educació emocional del docent. Ramona Ribes. (1h 14′)
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=19286&p_ex=educaci%F3%20emocional&p_tip=VIDEO

Blocs

Bloc de Teresa Abellán per a la difusió de l’educació emocional)
http://emocionat2.blogspot.com.es/

Àudio

Programa d’Eduqueu les criatures de CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) dedicat a l’educació emocional. (56′)
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=26408

Programa de Quaderns de pedagogia de CCMA, on es parla de com l’ESC Minguella de Badalona treballa l’educació emocional.
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=26091&p_ex=emocions