Sensibilització als instituts

Enguany, instituts amb Projecte de Suport a l’Audició i el Llenguatge han organitzat diverses activitats de sensibilitazació sobre la sordesa a les seves aules.

Així, per exemple, el 30 de setembre, coincidint amb el dia internacional de les persones sordes, a l’Institut Viladomat, a totes les tutories, s’hi van fer activitats per celebrar aquest dia (jocs, vídeos, l’alumnat sord va mostrar l’implant coclear, va parlar de la seva experiència…). La Maria

El 4 de desembre, a l’Institut Juan Manuel Zafra també s’hi va fer un taller de sensibilització amb activitats diverses.

Tant l’Institut Viladomat com l’Institut Juan Manuel Zafra són centres compromesos amb la inclusió escolar i, molt especialment, amb la resposta educativa a l’alumnat amb sordesa. Per això, compten amb el suport de professionals del CREDA, la Laura, la Maria Jesús i l’Elena, que van participar molt activament en aquestes activitats. Moltes gràcies a tohtom!

Sessió a l'Institut Viladomat
Sessió a l’Institut Viladomat
Sessió a l’Institut Zafra