Renoi com parles!

Marta Lezana, logopeda del CREDA que dóna suport a escoles en el marc del projecte Pla de Barris, ha escrit un article on explica aquest projecte . Compartim amb vosaltres aquest escrit.

Aquest curs 2017-18 s’ha engegat un nou Projecte anomenat Pla de Barris a diferents districtes de la ciutat de Barcelona.
Aquest pla dota els centres beneficiaris de nous professionals a les escoles.
Una de les figures novedoses que s’ha incorporat a les aules és la de MALL.
Els professionals MALL són especialistes amb formació universitària en magisteri i logopèdia.
La seva actuació consisteix a promoure l’ús i l’estimulació del llenguatge oral en les edats
més primerenques amb un objectiu preventiu. Així doncs, la seva presència està adreçada als
alumnes dels cursos P3 i P4.
El conjunt dels alumnes del grup-classe es beneficia de les seves activitats tot participant
setmanalment en sessions de grups heterogenis, fent prevaldre el modelatge entre iguals i no
exclusivament el patró de l’adult.
Les activitats lúdiques i breus permeten als nens i nenes gaudir d’una estona d’interacció
comunicativa amb aquest especialista i els seus companys de classe.
El llenguatge oral destaca primerament per la seva funció socialitzadora.
L’intercanvi lingüístic requereix d’un codi convencional que ens permet comprendre el nostre
discurs. La nostra voluntat comunicativa ens empeny a posar paraules a la descoberta de
l’entorn, l’evocació dels records, les emocions, els sentiments, les experiències o vivències
personals i els nostres nous coneixements que formen part també de les rutines del parvulari.
Així doncs, l’alumne ha de desenvolupar la seva capacitat per a denominar les coses enlloc
d’assenyalar, no fer servir exclusivament el llenguatge corporal o esperar que interpretin les
seves demandes o necessitats. Fins i tot, en alguns casos, trencar mals hàbits per part dels
adults com ara sobreinterpretar el seu discurs mancat objectivament de significat pel que fa a
la seva parla i el seu llenguatge.
Amb la tasca de l’equip docent i la figura MALL oferim oportunitats estables en l’espai i el
temps als infants per a interactuar fent servir el llenguatge oral.
L’èxit en la llenguatge oral facilitarà també l’adquisició del llenguatge escrit (accés al món de
les lletres i els texts).
Des de l’escola, encoratgem a totes les famílies a generar més moments de conversa a la llar.
Diàlegs d’escolta, sense presses ni anticipacions a les respostes del petits de la casa. Converses amb un vocabulari adaptat a l’edat del receptor (sense infantilitzar el lèxic), lectura compartida de contes…. En definitiva, vetllar per l’autonomia també lingüística que ajudarà els nens i nenes a relacionar-se en diferents contexts.

Autora: Marta Lezana Martínez (diplomada en logopèdia, magisteri d’especial i d’infantil).
( MALL Escola La Palmera)