Portal de la Llengua de Signes Catalana de l’IEC

Aquí teniu el Portal de la Llengua de Signes Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. En aquest portal hi podreu trobar nocions de gramàtica bàsica de la llengua de signes i altres ajuts per l’estudi de la llengua. També hi ha enllaços d’interès, reculls de legislació i altres informacions.

Enllaç: http://blogs.iec.cat/lsc/