Jornada FUB Atenció Compartida

Amb motiu de la celebració del dia 6 de març, dia europeu de la logopèdia, la FUB organitza una jornada de formació amb el títol: “Atenció compartida”.

15

Més informació