Noves Làmines en LSC amb terminologia relacionada amb la seguretat

La Direcció General de Política Lingüística ha publicat dues noves làmines en llengua de signes amb terminologia relacionada amb la seguretat. Aquestes làmines s’inclouen en una col·lecció que han elaborat amb la col·laboració de FESOCA.

Aquí teniu l’enllaç a la col·lecció:

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/lsc-lamines-sobre-la-llengua-de-signes-catalana/