Exporecerca Jove a l’Institut Juan Manuel Zafra

L’Institut Juan Manuel Zafra va ser fundat l’any 1892 com una escola d’aprenentatge d’arts i oficis, quan Sant Martí de Provençals encara era un municipi independent de la ciutat de Barcelona. Actualment és un centre públic de tres línies d’ESO i  dues de batxillerat que incorpora alumnat procedent de les escoles de la zona.

Des de fa anys és un dels centres de referència al Districte amb un projecte específic de suport a l’audició i el llenguatge i és per això que dues professionals del CREDA Pere Barnils:  una logopeda i una MALL, participen activament en el desenvolupament del projecte educatiu del centre en relació amb l’alumnat amb sordesa.

http://agora.xtec.cat/iesm-jmzafra/

L’alumnat de l’institut Zafra participa en múltiples projectes però avui, des d’aquí, volem donar visibilitat a un d’ells: l’EXPORECERCA JOVE. I què és això?

L’Exporecerca Jove és una fira de recerca internacional oberta al públic celebrada des de l’any 2000, on joves de secundària i batxillerat d’arreu del món poden presentar els seus projectes d’investigació. Els participants presenten els seus treballs en stands personalitzats per ells mateixos, on tenen l’oportunitat de difondre i donar a conèixer la seva recerca al públic visitant. Són benvinguts treballs de recerca de tots els àmbits, no només aquells de caire científic. Els treballs són avaluats per un jurat qualificat independent i aliè a MAGMA (Associació́ per Promoure la Recerca Jove, organització́ no governamental catalana d’àmbit internacional formada per joves voluntaris apassionats per la ciència i la tecnologia).

Si voleu saber-ne més, podeu consultar la seva pàgina i veure el vídeo de la darrera edició al maig del 2018:

https://magmarecerca.org/exporecerca/

Participar en aquest projecte ja és, per si mateix, un valor afegit a totes les tasques que fa el professorat en benefici del seu alumnat. Aquesta participació al llarg dels anys, presentant  projectes de molta qualitat, ha estat possible gràcies a l’equip directiu i tot l’equip docent, però especialment gràcies a la implicació de la Maria del Pilar Menoyo Díaz, la Mapi, pels amics. El seu entusiasme, el seu compromís, la seva confiança en els alumnes i en els seus companys docents, han fet possible que la presència de l‘Exporecerca jove a l’institut sigui un èxit. I és per això que, des del CREDA, volem fer un reconeixement a aquesta tasca perquè implica un acord per part de la direcció del centre, dels docents i de l’alumnat. Això suggereix un cert paral·lelisme amb el fet que l’Institut és un centre amb un projecte específic de suport a l’audició i el llenguatge i això significa, també, un grau de compromís important perquè s’han d’atendre les necessitats específiques d’aquest alumnes oferint-los el suport educatiu que precisen. Un compromís que constatem a través de l’alumnat amb sordesa , les seves famílies i de la logopeda i la MALL del centre, que se senten part d’aquest equip docent que escolta i considera les seves aportacions, facilitant així l’atenció als alumnes per part de tots.

Podeu fer una ullada a la seva darrera participació, segur que us anima a fer-ne difusió!!!

http://joomla.jmzafra.com/index.php/recerc/1357-hist%C3%B2ria-interactiva.html

I a la vegada, també volem reconèixer altres treballs d’aquests darrers cursos, que han estat reconeguts amb diversos premis, per exemple el  treball sobre videojocs independents que va obtenir premi Recerca Jove 2017, 1r Premi Planter de Sondeigs i Experiments i va representar a  Catalunya a Incubadora de Sondeos y Experimentos (fase nacional). També va participar a l’Exporecerca un treball que va obtenir menció d’honor de Planter de Sondeeigs i experiments 2018 i premi Es de libro 2018. Podeu fer aquí la consulta de tots ells:

http://joomla.jmzafra.com/index.php/recerc.html