Ajuts PUA 2020

S’ha obert la convocatòria per a la prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) 2020 publicada el 10 de juliol en el DOGC NÚM. 8174. ORDRE TSF/117/2020.

El termini de presentació de sol·licituds i la documentació necessària és de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El 10 de setembre de 2020 és el darrer dia de termini per a presentar la sol·licitud (inclòs).

Informació important ateses les circumstàncies excepcionals en motiu de la Covid-19: Cal demanar cita prèvia a les oficines d’atenció ciutadana en cas que vulgueu fer la sol·licitud de manera presencial. Us recordem que la sol·licitud de l’ajut el podeu fer directament a través de l’enllaç: Informació, tràmits i sol·licituds 2020. 

Per sol·licitar cita prèvia: Enllaç Cita Prèvia (en el buscador de tràmits, el tema serà “Serveis socials” i el subtema serà “Prestacions socials”, posteriorment heu de seleccionar comarca i municipi).