Més memòria

Nom: Més memòria
Descripció breu: Material per treballar la memòria visual i/o auditiva. Consta de: 3 llibres, 3 blocs de 10 targes i 2 làmines (content/enfadat)
Indicat per treballar: Memòria visual i auditiva
Format: Material gràfic
Marca: Sensellapis, 2015
Disponible: Data de retorn: