La iaia Laia

Nom: La iaia Laia
Descripció breu: Material per treballar la comprensió escrita. Contingut: 4 llibrets, 4 làmines amb graelles, 40 cartronets verds, 40 cartronets blaus, llibre solucionari, i fitxa didàctica (2 fulls)
Indicat per treballar: Llenguatge escrit
Format: Material gràfic
Marca: Sensellapis, 2009
Disponible: Data de retorn: