Les coses del Pau i la Paula

Nom: Les coses del Pau i la Paula
Descripció breu: Material per treballar la comprensió escrita. Contingut: 1 fitxa didàctica, llibreta de 5 targetes amb frases, 50 cartronets d’imatges (10 per a cada targeta) amb símbol associat, llibre solucionari
Indicat per treballar: Llenguatge escrit
Format: Material gràfic
Marca: Sensellapis, 2015
Disponible: Data de retorn: