Més històries de la Maria

Nom: Més històries de la Maria
Descripció breu: Material per treballar la comprensió escrita. Contingut: 1 fitxa didàctica, 1 full de respostes fotocopiable, bloc gran amb 10 petites històries, i bloc petit 40 targetes preguntes + portada
Indicat per treballar: Llenguatge escrit
Format: Material gràfic
Marca: Sensellapis, 2011
Disponible: Data de retorn: