Volien això?

Nom: Volien això?
Descripció breu: Material per treballar la interpretació de sentiments o estats d’ànim, que poden crear situacions determinades, malentesos o confusions semàntiques. 1 guia didàctica + 1 espiral. Obsequi casa comercial.
Indicat per treballar: Lèxic i semàntica
Format: Material gràfic
Marca: Sensellapis, 2015
Disponible: Data de retorn: