Cartes : on és?

Nom: Cartes : on és?
Descripció breu: Joc per treballar l’ús de diferents conceptes espacials. 45 cartes + guia didàctica (2 làm.). Obsequi casa comercial.
Indicat per treballar: Lèxic i semàntica
Format: Material gràfic
Marca: Sensellapis, 2013
Disponible: Data de retorn: