Foto-opuestos : reeducación logopédica y cognitiva

Nom: Foto-opuestos : reeducación logopédica y cognitiva
Descripció breu: Joc d’aparellar els conceptes oposats. 48 fitxes (24 parelles)
Indicat per treballar: Lèxic i semàntica
Format: Material gràfic
Marca: Equipo Logros. Ed. Lebón (col. Soluciones escolares; 19). ISBN 8489963541
Disponible: Data de retorn: