Tumu

Nom: Tumu
Descripció breu: Joc de taula per treballar l’expressió oral. 1 base taula (DINA 3),1 guia didàctica, 1 dau, 2 fitxes, 52 targes grogues, 51 targes liles
Indicat per treballar: Expressió oral
Format: Material gràfic
Marca: Sensellapis
Disponible: Data de retorn: