Maximémo aliments

Nom: Maximémo aliments
Descripció breu: Joc de memòria. 28 fitxes de cartró dur (10×10), 1 guia didàctica.
Indicat per treballar: Memòria visual i auditiva
Format: Material gràfic
Marca: Nathan, ref. 336591
Disponible: Data de retorn: