Rory’s story cubes: actions

Nom: Rory’s story cubes: actions
Descripció breu: Joc de daus per a crear històries. 9 daus, regles del joc, +1 jugador, a partir de 6 anys
Indicat per treballar: Expressió oral
Format: Joguina / Objecte 3D
Marca: The Creativity Hub Ltd.
Disponible: Data de retorn:
SONY DSC