Rory’s story cubes: médiéval

Nom: Rory’s story cubes: médiéval
Descripció breu: Joc de daus per a crear històries. 3 daus, regles del joc, +1 jugador, a partir de 6 anys
Indicat per treballar: Intenció comunicativa
Format: Joguina / Objecte 3D
Marca: The Creativity Hub Ltd.
Disponible: Data de retorn: