Tip top clap: jeu de mémoire

Nom: Tip top clap: jeu de mémoire
Descripció breu: Joc de cartes amb l’objectiu de memoritzar els sorolls i la mímica en l’ordre correcte. 32 cartes. +6 anys, 2 a 5 jugadors
Indicat per treballar: Expressió oral
Format: Material gràfic
Marca: DJECO, ref. DJ05120
Disponible: Data de retorn: