Before & after = Abans i després

Nom: Before & after = Abans i després
Descripció breu: Joc de 56 cartes per treballar el concepte abans-després. 26 parells de cartes + full instruccions + 4 cartes de bonificació. A partir de 4 anys
Indicat per treballar: Expressió oral
Format: Material gràfic
Marca: Super Dupper Publications (2000), ref. #FD-35
Disponible: Data de retorn: