El racó de la llengua

Nom: El racó de la llengua
Descripció breu: Recursos didàctics per facilitar als alumnes l’entrenament de la llengua. Autora: Lurdes Ribas
Indicat per treballar: Fonètica i fonologia
Format: Llibre
Marca: Vic: L’Àlber, 2000(2a ed.). ISBN 84-88887-43-4
Disponible: Data de retorn: