Els sons entremaliats : la LL

Nom: Els sons entremaliats : la LL
Descripció breu: Jocs fonològics del so [ll]. Autora: Dolors Gispert
Indicat per treballar: Fonètica i fonologia
Format: Llibre
Marca: Vic: Eumo, 2002. ISBN 84-88887-68-X
Disponible: Data de retorn: