En Das : l’aneguet despistat

Nom: En Das : l’aneguet despistat
Descripció breu: Conte. Es treballa onomatopeies, noms d’animals i estructures senzilles repetitives. Contingut: 1 espiral imatges contes, 1 espiral text conte, 16 cartronets seqüències, 13 imatges grans animals, 12 imatges petites animals, làm. DINA-4 amb seqüència conte i fitxa didàctica
Indicat per treballar: Fonètica i fonologia
Format: Material gràfic
Marca: Sensellapis, 2008
Disponible: Data de retorn: