Babyloto des animaux=Babyloto de los animales

Nom: Babyloto des animaux=Babyloto de los animales
Descripció breu: 4 taulers de fusta dibuixada +16 figures de fusta
Indicat per treballar: Habilitats prelingüístiques
Format: Joguina/Objecte 3D
Marca: Nathan (París, França). Ref. 336597
Disponible: Data de retorn: