Visites de cicles formatius

Durant el segon trimestre i fins a començaments del tercer, hem rebut, al CREDA, la visita de diferents grups de cicles formatius de grau superiors d’instituts, com ara: Salvador Seguí, Centre d’Estudis Roca, Ferran Tallada…

Aquests grups d’estudiants s’estan formant en educació infantil, mediació comunicativa i integració social, d’entre altres.

Els hem presentat el Servei Educatiu, els n’hem explicat el funcionament, els diferents perfils professionals que tenim, els criteris d’atenció així com una breu explicació sobre la sordesa.