Trobada amb famĺies d’alumnes amb pèrdua auditiva unilateral

El dia 25 de novembre, les logopedes de l’Equip de 0 – 3 van fer una xerrada informativa per explicar en què consistia la Pèrdua Auditiva Unilateral i les seves repercussions.
Es van donar recomanacions per estimular el desenvolupament del llenguatge oral en l’etapa primerenca i es va facilitar un dossier amb informació rellevant sobre la PAU.
Les famílies van gaudir d’un espai per parlar i compartir experiències.
Moltes gràcies a totes les famílies que vàreu venir!