Reunió amb les escoles de referència per l’alumnat amb sordesa en modalitat oral

 

Dilluns passat, 5 de febrer, vam fer una trobada al CREDA amb les direccions de les escoles de referència per a l’escolarització d’alumnat amb sordesa en modalitat oral. Hi van assistir membres dels equips directius d’aquestes escoles de Barcelona, les seves referents dels EAP, l’equip directiu del CREDA i el nostre inspector.

A la reunió vam fer una posada en comú de la situació actual de la col·laboració entre aquestes escoles i el CREDA i vam acordar actualitzar els projectes d’agrupament, d’entre altres assumptes.

Moltes gràcies a totes les participants!