Formació i Intercanvi: Marta Gràcia i Ana Belén Mallén

Aquest dimecres 22 vam tenir la sort de rebre dues magnífiques exposicions: la Marta Gràcia, de l’equip CLOD ens va presentar “De l’EVALOE com a instrument d’avaluació externa i reflexió conjunta a l’EVALOE-SSD com a instrument d’autoavaluació, reflexió i presa de decisions” i l’Ana Belén Mallén, companya nostra, ens va presentar l’adaptació al català d’unes proves de comprensió lectora per infants sords.