De l’escola inclusiva al sistema inclusiu

El Departament d’Ensenyament va aprovar el dia 17 d’octubre el Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

A la presentació del document document s’hi inciquen els objebtius del decret:

Aquesta publicació va adreçada a tota la comunitat educativa i té com a objectiu compartir la normativa i els marcs conceptuals que orienten les línies de treball del Departament d’Ensenyament en relació amb l’atenció educativa en el marc d’un sistema inclusiu, així com proporcionar elements per a la presa de decisions en la concreció de mesures i suports.

Podeu descarregar el document en aquesta pàgina web:

Decret: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639866.pdf

Materials per l’atenció a la diversitat: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/inclusio/escola-inclusiva/