Confinament: Orientacions de treball a casa

Compartim amb vosaltres un document ple d’orientacions, que ha elaborat el grup de logopedes del Districte de Sant Andreu, esperem que us sigui interessant.