Sessió informativa per famílies de nova atenció

El 12 de novembre, l’equip directiu i les psicopedagogues del CREDA vàrem rebre, a la nostra seu, les famílies dels alumnes de diverses escoles que, enguany, comencen a rebre atenció del nostre servei.

Amb aquesta trobada, presentem el servei i els objectius de l’atenció logopèdica.