Confinament: orientacions per treballar la llengua de signes a casa

Aquests dies, els alumnes que fan servir la llengua de signes com a llengua vehicular, pel confinament, veuen reduïdes les seves possibilitats comunicatives. És important que la comunicació a casa, oral o signada, sigui tan rica com sigui possible. Per això us anirem proposant algunes activitats i orientacions.

Per començar, compartim amb vosaltres uns contes en LSC que ens ha fet arribar la Pepita Cedillo, logopeda del CREDA, que ha fet, també, una proposta d’activitat.

http://www.webvisual.tv/cuentos/

Us proposem que, entre els vostres fills i vosaltres, trieu un dels contes, us el mireu i l’escolteu. Posteriorment, resolgueu els dubtes que hagin sorgit i penseu tres preguntes que plantejareu, per videoconferència a una altra família.