Recursos Web

Toolbox és una pàgina  on es poden trobar aplicacions de tot tipus classificades per nivells educatius i matèries validades totes elles per docents. 
 
Repositori de JClic és una llibreria amb més de 2.500 materials Jclic elaborats per docents i que permet una cerca precissa per nivels educatius, assignatures i llengua. Una avantatge d’aquest repositori és que es pot fer funcionar el JClic sense instal·lar el programa a l’ordinador.
 

Recursos XTEC és un espai web ubicat a la xtec amb nombrosos materials i propostes didàctiques algunes de les quals ens poden ser molt útils per a treballar amb els nostres alumnes. De les diferents categories que es poden trobar en aquest espai, algunes de les més útils són:

Educació Infantil: Descoberta d’un mateix i dels altres

  • Jocs de Falda 
  • Pàgines infantils espai on es poden trobar activats com: contes bojos, contes digitals, hipercontes, cuentos interactivos, endevinalles…  

Educació Infantil: Comunicació i llenguatges

Altres recursos:

#Soyvisual és una pàgina de la Fundación Orange amb molts continguts i materials per treballar diferents aspectes lingüístics (fonètica-fonologia, lèxic-semàntica, morfosintaxi, pragmàtica…). Moltes possibilitats. Té el seu equivalent en App tant per iOS com per Android.
Aula virtual de suport amb recursos TIC de l’Escola Brasil (Barcelona). Pàgina web  amb nombrosos recursos i materials adreçats al reforç curricular i al treball de diferents aspectes lingüístics i cognitius des d’educació infantil fins a cicle superior d’educació primària.
Aula virtual de l’Escola Vedruna Àngels (Barcelona). Pàgina web  amb recursos i materials telemàtics per treballar diferents àrees d’aprenentatge d’educació infantil, primària i secundària.
La Motxilla: Aula virtual de l’Escola Diputació (Barcelona). Pàgina web  amb recursos i materials telemàtics per treballar diferents àrees d’aprenentatge d’educació infantil i primària.
Banc de Recursos en Xarxa de l’Escola Paideia (Barcelona). Pàgina web  amb recursos i materials propis i externs per treballar el llenguatge així com de reforç de diferents àrees i nivells educatius.
Exploradores sonoros multimedia. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes i la Fonoteca Nacional han elaborat un conjunt d’activitats auditives interactives de caire lúdic adreçades especialment a nens i nenes de primària.
Intralineas és un nou projecte dirigit pel Dr. Juan Cruz Ripoll (Universitat de Navarra) que, com diuen a la seva pàgina web, vol contribuir a la millora de la comprensió en alumnes de 4t de Primària fins a 2n de Batxillerat a través de l’aplicació sistemàtica dels coneixements al voltant dels mètodes més eficaços d’ensenyament de la comprensió lectora fent ús de les noves possibilitats que ofereix el mitjà digital: lectures guiades, rellevants, variades, interactives, progressives, d’actualitat, per a aprendre, inspirar, reflexionar, compartir… És una pàgina que funciona mitjançant subscripció per a centres educatius i per a particulars.  Presentació del projecte
 
BilinSig: Recursos Educatius és un espai on professionals i experts en educació bilingüe i la llengua de signes comparteixen les seves experiències didàctiques sobre el tema així com artícles divulgatius de les seves investigacions amb l’objectiu de que siguin recursos útils per a la formació dels professionals implicats en l’ educació de l’alumnat amb sordesa.
 
Creaduca: blog i Instagram. Material descarregable per imprimir totalment gratuït. Hi ha materials per treballar la semàntica, la consciència fonològica, la morfosintaxis, activitats atencionals… El material és molt atractiu i fàcil de preparar.
 
Eugenia Romero: Instagram, bloc i canal youtube. Hi podem trobar material imprimible i recursos didàctics per treballar diferents aspectes de llenguatge i parla.

 

 
Siembra Estrellas: bloc i Facebook. Material per descarregar gratuït. Ofereix una gran varietat de materials per treballar els diferents components del llenguatge.
 
Gologopeda: Instagram. Explica recursos que utilitza per treballar comprensió, morfosintaxis, atenció i semàntica.
Meraki logopédia: Instagram, Facebook i bloc. Material per treballar tots els aspectes del llenguatge i la parla. Material descarregable i imprimible. També publica articles d’interès.
 
Logopedia dinàmica y divertida: bloc i Instagram (logopedia_dyd). Ens proporciona recursos i materials descarregables gratuïts.
SoundCloud és un repositori amb gravacions de tot tipus (musica,podcasts, sons i sorolls d’ambient…).
Contes populars catalans per escoltar que es poden trobar a diferents repositoris web: