Història

El Creda de la Catalunya Central comença a funcionar el curs 2009/10 i és fruit de la fusió de:

    • Part del CREDA Comarques I (Osona)
    • CREDA Comarques III (Bages-Berguedà)
    • Comarca del Solsonès que pertanyia al CREDA de Lleida,
    • Comarca de l’Anoia que pertanyia al CREDA Baix Llobregat

Actualment la comarca del Moianès s’atén des de la comarca del Bages.

ANOIA

L’atenció de l’alumnat amb pèrdua auditiva a la comarca de l’Anoia es va iniciar amb el “Programa d’atenció a l’alumnat amb dèficit auditiu” l’any 1987 on les logopedes formaven part de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic de la comarca.

L’any 1992 es va crear el CREDA Baix Llobregat – Anoia amb seu a Sant Feliu de Llobregat.

I el curs 2009 – 2010 l’Anoia passa a formar part dels Serveis Territorials de la Catalunya Central al CREDA Catalunya Central, juntament amb les comarques del Bages, Solsonès, Berguedà i Osona.

BAGES – BERGUEDÀ

L’any 1977 s’integra per primera vegada un alumne amb sordesa severa en un centre educatiu ordinari de les nostres comarques.

El 1978 El Centre Psicopedagògic d’Educació al Deficient Sensorial contracta dues mestres com a suport en temps parcial per a tres escoles de la comarca del Bages.

El 1983 es crea una plaça de logopeda itinerant (adscrita a l’EAP) per les comarques del Bages i del Berguedà. El 1988 s’augmenta a tres places: dues logopedes al Bages i una al Berguedà. Les revisions audiològiques i audioprotètiques es realitzen al Centre Fonoaudiològic de Barcelona.

El 1990 es passa a tenir quatre logopedes al Bages i dues al Berguedà.

Aquest mateix curs es crea el CREDA – Comarques I amb seu a Vic, que inclou les següents comarques Osona,Ripollès, Cerdanya, Vallès Oriental, Bages i Berguedà. El 2003 es crea el CREDA Comarques III (Bages-Berguedà), tot i que no és fins el 12 de juliol de 2007 , en l’ordre EDU/249/2007 on es publica la creació definitiva del CREDA Bages-Berguedà.

OSONA

Dins el marc del decret d’Ordenació de L’Educació Especial, a l’any 1985 comencen a aparèixer els primers suports específics per a l’atenció de l’alumnat sord als centres ordinaris (logopedes itinerants).
Es creen els dos primers CREDA a l’any 1989; i posteriorment al DOG núm.1348 – 28/09/1990 es publica la creació del CREDA comarques I, amb seu a Vic.

L’àmbit territorial d’actuació inclou les comarques d’Osona, Ripollès, Cerdanya, Vallès Oriental, Bages i Berguedà.
La seu s’ubica a Vic aprofitant l’estructura del Centre de Reeducació d’Audició i Llenguatge (CRALL) que fins a aquest moment atenia els nens i nenes sords i amb greus trastorns de llenguatge de la comarca d’Osona i alguns del Ripollès, oferint diferents modalitats d’atenció, escolarització en aules d’educació especifica en el mateix centre, fins a diferents models d’integració, escola compartida o integració complerta als Centres d’Educació Infantil i Primària.

Després de valorar les capacitats individuals de cada alumne mitjançant les valoracions audiològiques,audioprotètiques i psicopedagògiques s’escolaritzava cada alumne segons les seves necessitats, donant el suport, formació, assessorament i atenció tant els professionals dels CEIP d’integració, com a les famílies.
A l’inici del curs 2000-2001, es modifica l’àmbit d’actuació del CREDA Comarques I, les comarques del Ripollès i la
Cerdanya passen a formar part del CREDA Narcís Masó amb seu a Girona.

El 2003 es torna a modificar l’àmbit d’actuació al crear-se un nou CREDA amb seu a Manresa, el CREDA Comarques III està format per les comarques Bages i Berguedà.

SOLSONÈS

El curs 95-96 es destina per primera vegada una logopeda a l’EAP del Solsonès. En cursos anteriors, la logopeda adscrita a l’EAP de l’Alt Urgell atenia alumnat del Solsonès.

El curs 97-98 es crea el CREDA/Lleida i la logopeda del Solsonès en forma part. El curs 09-10, el Solsonès passa a formar part dels Serveis Territorials de la Catalunya Central i la logopeda s’incorpora al nou CREDA Catalunya Central.