Associacions

 acpcreda  ACPCREDA, vol representar a tot el col·lectiu de professionals que integren els CREDA (Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius i Greus Trastorns de Llenguatge de la Generalitat de Catalunya) i crear un espai d’intercanvi professional.

Poden formar part de l’associació totes aquelles persones físiques que exerceixen o hagin exercit la professió de logopeda, psicopedagog o audioprotesista com a plantilla d’un CREDA o bé exerceixin o hagin exercit la professió de mestres d’audició i llenguatge  (MALL) en un centre escolar.

 clc La Junta de Govern del Col·legi de Logopedes de Catalunya representa als col·legiats. Pretén  vetllar per la millora de la professió i aproximar-la al prestigi i reconeixement socials de què gaudeix en altres països.

Aquest ha estat l’objectiu prioritari des de l’any 1998, per la qual cosa treballen coordinadament amb universitats, associacions i administracions públiques.