Oferim formació en educació matemàtica

Donar eines al professorat per fer evolucionar l’educació matemàtica cap a la competència és imprescindible. Aquest és un canvi de gran abast pel que cal formació i reflexió. És per això que trobareu propostes diverses, tant en el tema com en el format.

Propostes adreçades a la formació de professorat i també per a la formació interna de centre amb l’objectiu d’ajudar a desenvolupar la competència matemàtica. Hi trobareu cursos i activitats per a infantil, primària i secundària.

Tot i que el treball competencial impregna totes les propostes que es fan des del CESIRE, en aquest apartat trobareu formacions telemàtiques específiques amb sessions per cadascuna de les dimensions que endrecen les competències matemàtiques.

 

 

La competència digital ha d’impregnar gran part dels processos educatius. Però què podem fer per integrar aquestes eines a la classe de matemàtiques? Les formacions que proposem aborden l’ús d’eines de geometria dinàmica i de programació des del punt de vista de la competència matemàtica, fent que esdevinguin eines de resolució de problemes, de raonament i prova, que afavoreixin les connexions intra i extra matemàtiques i que millorin la representació i comunicació, partint d’elements del currículum de secundària i dels darrers cursos de primària.

Els darrers anys ha crescut molt la demanda de formació en “matemàtica manipulativa”. Per donar-hi resposta el CESIRE ha bastit un projecte que inclou propostes d’activitats riques i competencials, vídeos per mostrar exemples d’aula i d’ús del material i un seguit de conferències d’experts que senten les bases per fer matemàtiques aprofitant el potencial que ens donen els materials manipulables.

AraMat és una formació adreçada al professorat d’Educació Infantil i Primària, en la que, a partir de propostes d’activitat d’aula, es treballa per conèixer més el contingut matemàtic. Això ens ajudarà a:

  • Planificar millor l’aprenentatge
  • Preveure les dificultats que poden sortir i oferir ajudes
  • Connectar continguts diversos

Enllaç al tríptic

Al llarg del curs s’ofereixen al professorat de matemàtiques de secundària un seguit de conferències adreçades tant a la formació de formadors en temàtiques específiques, encetant línies de treball i aprofundiment, com als docents que vulguin incorporar les propostes a l’aula.

Les noves conferències 2021/22 s’anunciaran el proper mes d’Octubre.

Al llarg del curs s’ofereixen al professorat de matemàtiques d’infantil i primària un seguit de conferències adreçades tant a la formació de formadors en temàtiques específiques, encetant línies de treball i aprofundiment, com als docents que vulguin incorporar les propostes a l’aula.

Les noves conferències 2021/22 s’anunciaran el proper mes d’Octubre.

Des de les associacions de docents de matemàtiques de Catalunya ja fa anys que es porten a terme un seguit d’activitats que ajuden a dinamitzar els centres i les classes de matemàtiques. Activitats que promouen elaborar vídeos en els que les matemàtiques responen a una pregunta, reconèixer les matemàtiques que ens envolten i fotografiar-les, o aprendre a fer petites investigacions a l’aula.

Us proposem 3 conferències en les que mestres i professorat de matemàtiques que són al darrera de l’organització d’aquestes activitats ens explicaran qui les organitza, com les porten a l’aula i quins beneficis aporten a l’alumnat. A més ens proposaran exemples de produccions dels alumnes i ben segur que també algun repte per fer les conferències més dinàmiques.

Recull de conferències de divulgació matemàtica, de didàctica de la matemàtica i materials de presentacions del CESIRE a jornades i congressos d’educació.