Curs: Programem matemàtiques amb Snap!Formació adreçada a integrar Snap! a l’aula de matemàtiques, tenint en compte el punt de vista de la competència matemàtica


Nivell: Internivells
Format: Curs
Àrea de coneixement: Matemàtic Programació i robòtica
Convocada Inici:18/10/2021 Final:20/12/2021

Curs telemàtic per aprendre a programar amb Snap! amb propostes i activitats pròpies de l’àmbit matemàtic.

Els recursos i les propostes animen a portar la programació a l’aula de matemàtiques i d’aquesta manera conèixer aquesta eina i alhora reforçar el pensament computacional i algorítmic, tan útil per a l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques. Els materials i les tasques que es proposin s’aniran obrint a raó d’un bloc per setmana i es podran realitzar de manera asíncrona.

Objectius

Incorporar l’ús d’eines digitals a les classes de matemàtiques

Treballar amb aquestes eines sense perdre de vista l’enfocament competencial de l’àrea

Recursos relacionats

Campanya: Matemàtiques amb Snap!

Data d'incorporació: 01/09/2021