Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor (AraMat)AraMat és una formació adreçada al professorat d’Educació Infantil i Primària, en la que, a partir de propostes d’activitat d’aula, es treballa per conèixer més el contingut matemàtic. Consulteu el Pla de Formació de Zona per saber si se n’ofereixen al vostre territori.


Nivell: Primària
Format: Curs
Àrea de coneixement: Matemàtic

Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor, és un seguit de cursos de formació adreçats a professorat d’Educació Primària. A partir de propostes d’activitats d’aula, es treballa per ajudar al professorat a ampliar el seu coneixement matemàtic en allò que té relació amb l’aprenentatge de l’alumnat. Des del convenciment que si sabem més matemàtiques es pot planificar millor l’aprenentatge, preveure les dificultats que poden sorgir i, per tant, ajudar a superar-les i fer més connexions entre continguts matemàtics, s’ha planificat el curs prioritzant per als dos primers mòduls aquells continguts que tenen més incidència en el treball diari a l’aula.

 

Consta de cinc mòduls formatius. Consulteu el Pla de Formació de Zona per saber si se n’ofereixen al vostre territori:

  • Els mòduls dedicats als coneixements matemàtics (Continguts bàsics de matemàtiques i Més continguts de matemàtiques) estan  dividits en cinc sessions relacionades amb els blocs de continguts del currículum (Numeració i càlcul, relacions i canvi, espai i forma, mesura, estadística i atzar). Aquest projecte de formació presencial, sota el nom d’AraMat, es va iniciar el curs 2015-16 a diferents zones territorials. Durant els cursos 2017-18 i 2018-19 s’han implementat tres mòduls nous.
  • El mòdul Competències matemàtiques està centrat en els processos (dimensions competencials)
  • El mòdul Referents de centre en Matemàtiques s’orienta més a la formació de mestres de referència en matemàtiques als centres.
  • El mòdul Matemàtiques a la franja 0-8 està dedicat a l’etapa d’aquesta franja d’edats.

Dels mòduls dedicats a continguts s’han publicat els materials de formació. Hi podreu trobar petites presentacions i vídeos curts on es mostren les activitats, exemplificacions de gestió i, en alguns casos, produccions d’alumnes. Aquests materials han estat adaptats partint del que s’ha utilitzat a les sessions presencials. Els vídeos han estat realitzats a les sessions de formació realitzades a Barcelona durant el primer trimestre del curs 2017-18.


Exemple de vídeo del material de formació

Objectius

– Aprofundir en els continguts clau de l’aprenentatge de la matemàtica i en la seva didàctica.
– Trobar connexions entre diferents tipus de continguts.

Recursos relacionats

Material AraMat a l’Ateneu

Data d'incorporació: 19/04/2021