AraTeleMatConferències telemàtiques enregistrades el curs 2019/20 sobre el treball competencial de matemàtiques a primària. Se n’ofereix una per a cadascuna de les dimensions que engloben les competències.


Nivell: Primària
Format: Cicle de conferències
Àrea de coneixement: Matemàtic

 

Les vídeoconferències de les quatre sessions del curs Ara TeleMat, dedicades a les quatre dimensions competencials de matemàtiques, s’han emès en obert i, posteriorment, també s’han publicat els enregistraments. Totes les sessions s’han fet en directe.

Des del CESIRE s’han organitzat dos cursos telemàtics de quatre sessions cadascun, una per a cada dimensió. El curs de primària s’ha basat en les formacions AraMat i el de secundària en un curs previ organitzat per ABEAM. A continuació trobareu els vídeos i les presentacions de cada sessió. Us recomanem veure tants les sessions de primària com de secundària per dues raons fonamentals. La primera és veure la continuïtat metodològica entre les dues etapes. La segona és que veureu aspectes en les que es complementen.

Durant les sessions s’han fet referències a algunes tasques prèvies realitzades per les persones que participen en la formació, però això no dificulta especialment el seu seguiment.

  • Sessió 1Raonament i prova. Dimarts, 19/5/20 (a càrrec de Núria Serra) (vídeo) (presentació)

  • Sessió 2Comunicació i representació. Dijous, 21/5/20 (a càrrec del Xavier Fernández i la Marta Aragüés) (vídeo) (presentació)


1a part


2a part

  • Sessió 4Resolució de problemes. Dijous 28/5/20 (a càrrec de la Cecília Calvo) (vídeo) (presentació)

Durant les sessions s’ha fet referències a algunes tasques prèvies realitzades per les persones que participen en la formació, però això no dificulta especialment el seguiment de les sessions.

Objectius

Oferir una primera visió de les competències matemàtiques, amb exemples de cadascuna d’elles

Data d'incorporació: 07/06/2021