Els divendres de Biologia i Geologia al Cesire

Vuitena edició de l’activitat formativa adreçada a docents de biologia i de geologia de l’ESO i de batxillerat. Aquesta formació té l’objectiu d’oferir actualització científica, de proposar metodologies i orientacions didàctiques i de fomentar l’intercanvi d’experiències entre els participants.

Dificultats en la relació comunicació-llenguatge

Les dificultats que ens trobem a la pràctica educativa per atendre aquests infants que sembla que no es deixin educar sovint ens porten a posicions estèrils de rigidesa, impotència i angoixa. Les problemàtiques que observem al centre en l’eix de la relació i la comunicació donen compte de les dificultats que pot tenir l’infant per a trobar un lloc (simbòlic) en el món dels altres. Formació impartida per Montserrat Colillas.

Formació “Aprenentatge de llengües amb integració de tècniques del ioga educatiu, per a centres”

Aquest curs s’emmarca dins del currículum competencial i inclusiu. Vol proporcionar, a les persones docents del centre, l’adquisició d’habilitats, coneixements i actituds per poder treballar de manera integrada i globalitzada les competències comunicatives, socials i personals, amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge de llengües (L1 i L2). Es partirà de la detecció de les necessitats del centre. Es plantejaran seqüències didàctiques o tasques a fer a cada cicle, es compartiran les experiències entre cicles i es reflexionarà sobre la pràctica per analitzar resultats i impacte de millora.

Curs “Acompanyament en l’adquisició de la llengua oral a través de la literatura”

Formació teòrico-pràctica, dirigida a equips motor de centre (preferiblement caps d’estudis o coodinadores de cicle, a més de mestres d’infantil i cicle inicial de primària), que parteix de la reflexió sobre la importància de la lectura en els infants com a eina per comprendre el món i aprendre, i que vol donar eines als equips docents dels centres partint la reflexió i l’acció.

Aprenentatges creatius amb Snap! (II)

Introducció a la programació per aprendre creant i desenvolupant diversos projectes (learning by doing) amb un entorn gràfic de treball: Snap! La programació, a banda d’aportar-nos un aprenentatge en el camp del pensament computacional, ens permet abordar qualsevol projecte que faci servir el món digital des d’un punt de vista creatiu, experimental, cooperatiu, lliure i crític.