Aprenentatges creatius amb Snap! (I)

Introducció a la programació per aprendre creant i desenvolupant diversos projectes (learning by doing) amb un entorn gràfic de treball: Snap! La programació, a banda d’aportar-nos un aprenentatge en el camp del pensament computacional, ens permet abordar qualsevol projecte que faci servir el món digital des d’un punt de vista creatiu, experimental, cooperatiu, lliure i crític.

Medi_STEAM per entendre el món

Curs moodle per la iniciació en l’ensenyament-aprenentatge del Coneixement del medi des d’una perspectiva STEAM. Aquesta autoformació està subdividida en quatre bloc i cada un està estructurat en tres parts, la primera “I tu què en penses” és un primer contacte amb vosaltres, on és formulen preguntes, que en l’apartat “Des de l’expertesa” trobareu les respostes dels professors/res de de la universitat que van impartir la formació dels formadors. L’últim apartat “Recapitulem i enfoquem” trobareu propostes d’activitats.