Paper reciclat

Tot i els avenços tecnològics (E-books, tauletes digitals, …), el gast de paper en les nostres societats segueix essent elevat. Una tona de paper té un cost de matèria prima (17 arbres), energia i productes químics blanquejants. En aquest taller pretenem donar a conèixer i aplicar la tècnica per elaborar paper a partir de paper vell.  D’aquesta manera coneixerem el procés de reciclatge de paper, emmarcarem els processos de reciclatge de residus i ajudarem a conscienciar als alumnes sobre el bon ús de paper i l’ús de paper reciclat.
Material necessari: Paper vell, aigua, recipient gran, batedora i motlles per fer el paper
Durada: Mig matí o una tarda
Cursos:  INF, CI,CM, CS i ESO

fitxa activitat act-prèvia